За нас

"Лимес - Б" ООД е една от първите частни компании в телекомуникационния бизнес у нас. Основана през 1994г. фирмата предлага комплекс от услуги в проектирането, конструирането, внос и доставката, инсталирането и поддръжката на високо ниво на радио и телекомуникационни системи. На този специфичен пазар фирмата е с богат опит и екип от високо квалифицирани служители – телекомуникационни инженери, строителни инженери, проектанти, техници и монтажници. Благодарение на всичко това фирмата се представя успешно в основните направления на развитие на телекомуникациите в България.
Предметът на дейност на фирмата включва предприемачество, проектиране и строителство, като специализацията й е изцяло в телекомуникациите.
Фирмата притежава специализирана апаратура за извършване на контрол, измерване и настройки на комуникационни съоръжения, автопарк с възможности за транспортиране на едрогабаритни и специфични товари по равнинен и пресечен терен, както и с подемна техника и съоръжения, собствена производствена и складова база.
Служителите във фирмата са над 40, структурирани в два отдела административен и технически.

Виж повече ...

Настоящи Проекти

Описание на реализирания обект, настоящ проект

Описание на реализирания обект, настоящ проект

Описание на реализирания обект, настоящ проект