За нас

"ЛИМЕС - Б" ООД е една от първите частни компании в телекомуникационния бизнес у нас. Основана през 1994г. фирмата предлага комплекс от услуги в проектирането, конструирaнето,внос и доставката, инсталирането и поддръжката на високо ниво на радио и телекомуникационни системи. На този специфичен пазар фирмата е с богат опит и екип от високо квалифицирани служители – радио и ТВ инжeнери, строителни инженери, проектанти, техници и монтажници. Благодарение на всичко това фирмата се представя успешно в основните направления на развитие на телекомуникациите в България.

Предметът на дейност на фирмата включва предприемачество, проектиране и строителство, като специализацията й е изцяло в телекомуникациите.
Фирмата притежава специализирана апаратура за извършване на контрол, измерване и настройки на комуникационни съоръжения, автопарк с възможности за транспортиране на едрогабаритни и специфични товари по равнинен и пресечен терен, както и с подемна техника и съоръжения, собствена производствена и складова база. Служителите във фирмата са над 40, структурирани в два отдела административен и технически.

Фирма “Лимес-Б” ООД извършвала проучване, проектиране и специализирано строителство в областта на телекомуникациите на поделения на БТК, Национално Управление “Радио и Телевизионни Станции”, Вивател, Специализирано поделение “Далекосъобщителни обекти”, Космо България Мобайл, Мобилтел, Макстелеком, Транстелеком, Ericsson, Siemens, Huawei, Nera, Hellascom, Teletekam, Allgon, Nokia, Alcatel, Нова телевизия, радио Експрес, Дарик радио, Нетера, Булгаргаз, КРС, кабелни оператори и др.

За БТК и Национално Управление "Радио и Телевизионни Станции" са извършвани следните строително-монтажни дейности в:


Специализирано поделение “Далекосъобщителни обекти”


БТК Мобайл


Мобилтел


Telenor - Теленор

Нова Телевизия

Фирма “Лимес – Б” работи и с други организации, на които извършва проектантски и строително-монтажни работи в областта на телекомуникациите, като КРС, Булгаргаз, Нетера, ЕВО В.Търново, Макстелеком, Транстелеком и др. За КРС монтаж на контролни съоръжения, за Булгаргаз и Нетера са изграждани радиорелейни линии, за Макстелеком Транстелеком базови станции с монтирано WiMax оборудване.