Контакти

Код *


 

ЛИМЕС – Б ООД

СОФИЯ 1421
Бул. „Арсеналски“ № 97
office@limes-b.com

Тел.: +359 (2) 866 19 97

Управител: Борислав Славчев
E-mail: office@limes-b.com
Ръководител отдел изграждане на мрежи: Борис Андонов
Тел.: +359 (0) 885 708 078
E-mail: office@limes-b.com
Старши експерт изграждане на мрежи: Николай Митков
Тел.: +359 (0) 888 737 472
E-mail: n.mitkov@limes-b.com