Партньори

Българска Телекомуникационна Компания

Национално Управление “Радио и Телевизионни Станции”

Специализирано Поделение “Далекосъобщителни Oбекти”

ВИВАКОМ

ТЕЛЕНОР

М-тел

Макс Телеком

ERICSSON

SIEMENS

HUAWEI