Технологични контейнери

Контейнерите се доставят в разглобен вид, монтажа може да бъде осъществен ръчно, както и с механизация, тъй като тежестта на детайлите не надвишават 80 кг.

Можем да доставим и такива с нестандартни размери, а също и за генератори. 

Контейнерите са оборудвани със следните аксесоари:

Освен стандартното оборудване, при заявка можем да доставим и допълнителните аксесоари:

Мачтите земен тип са предназначени за монтаж върху терен и плоски покриви, а контейнерен тип се монтират рърху самия контейнер с помощта на специална конструкция.


За всички описани съоръжения можем да предоставим детайли, конструктивни чертежи, снимки и каталози.